Logo
Lammin Kiinteistökeskus

SKVL laatuyritys

SKVL on ottanut vuonna 2000 jäsenyritysten keskuudessa käyttöön laadunhallintajärjestelmän.  Laatujärjestelmän tarkoitus on ohjata ja motivoida jäsenyrityksiä ja niiden henkilökuntaa kehittämään työnsä laatua sekä täyttämään asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset ja tarpeet.

Laatukoulutuksen suorittaneiden ja SKVL:n laatujärjestelmään hyväksyttyjen yritysten tulee noudattaa laatujärjestelmän periaatteita, jotta laatupolitiikka ja sen tavoitteet toteutuvat. Laatujärjestelmässä mukana olevan yrityksen on suoritettava vähintään kahden vuoden välein yrityskohtainen auditointi sekä säännöllisin väliajoin itsearviointeja.

» Ota yhteyttä


Tilaa arviokäynti

Lammin Kiinteistökeskus
Mommilantie 6
16900 Lammi
p. 0400 482 225
fax (03) 6120 612
erkki.vileamminkiinteistokeskus.fi

Lammin Kiinteistökeskus ©
Powered by Nerio LKV